ตรวจสุขภาพพนักงาน โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)

Posted Leave a commentPosted in ตรวจสุขภาพ

วันที่ 29-30 มีนาคม 2564 งานตรวจสุขภาพ ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ให้กับบุคลากรของโรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ตั้งอยู่ที่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพจำนวนทั้งสิ้น 263 คน แบ่งเป็นพนักงงาน 75 คน และ พนักงานรายวันอีก 188 คน ทางโรงงานได้การตอบรับดีมาก เราหวังว่าปีหน้าทางโรงงานหลวงที่ 1 จะให้โอกาสเราเข้าไปดูแลสุขภาพอีก

ฝ่ายวิชาการออกให้ความรู้ด้านสุขภาพบ้านกองยาว

Posted Leave a commentPosted in อบรมเพื่อให้ความรู้

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพรวมไปถึงเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs แก่แม่บ้าน หมู่3บ้านกองยาว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย นำทีมโดย นพ.วิสุทธิ์ พัฒนาภรณ์ และฝ่ายวิชาการบริการฝึกอบรม เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักและป้องกันโรค NCDs โดยการทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดของมันของทอด ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ลดพุง ลดโรค

โครงการตรวจสุขภาพสำหรับพระสงฆ์

Posted Leave a commentPosted in Update, ตรวจสุขภาพ

ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้จัดโครงการตรวจุสภาพสำหรับพระสงฆ์ ครั้งที่ 3 ได้รับการสนับสนุนโดย คุณชัย โสภณพนิช และครอบครัว มีพระสงฆ์เข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 171 รูป ทางศูนย์ฯ ได้กำหนดวันให้บริการเป็นวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เป็นวันแรก มีพระสงฆ์มาตรวจสุขภาพจำนวนทั้งสิ้น 39 รูป

และจะดำเนินการในวันที่ 27 มีนาคม วันที่ 3, 24 เมษายน 2564 จนครบ 171 รูป เพื่อตรวจเช็คสุขภาพรวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆเช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด เป็นต้น และถวายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยมี ศ.คลินิก พล.ต. นพ.อภิชัย ลีละสิริ เป็นผู้อ่านผลตรวจแก่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งผลตรวจทำให้ทราบว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีค่าน้ำตาลในเลือดและไขมันสูง สาเหตุเนื่องจากอาหารที่บิณฑบาตนั้นส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ล้วนมีแต่ของมันของทอดทั้งนั้น และพระท่านไม่สามารถปฏิเสธได้ ทางศูนย์ฯได้ตะหนักถึงความสำคัญในข้อนี้เป็นอย่างยิ่งและจะนำปัญหานี้ไปหารือเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด

Image : PR MFU

ออกสำรวจพื้นที่ 3 ตำบล รอบ มฟล. วางแผนส่งเสริมป้องกันโรค

Posted Leave a commentPosted in Update

ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Wellness Center) ออกสำรวจพื้นที่ 3 ตำบล รอบมหาวิทยาลัยวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเริ่มที่ตำบลแม่ข้าวต้ม จังหวัดเชียงรายเป็นที่แรก เพื่อวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แก่ประชาชนในชุมชน นำทีมโดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม

บริการอบรมหลังการตรวจสุขภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 เชียงราย

Posted Leave a commentPosted in อบรมเพื่อให้ความรู้

งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ออกให้บริการอบรมในหน่วยงานหลังการตรวจสุขภาพ กับศูนย์บริการสุขภาพฯ เน้นให้ความรู้5อันดับโรคที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคโดยวิเคราะห์จากผลตรวจสุขภาพ นำทีมโดย เภสัชกรหญิงกุลนิภา บุญศรี, คุณพัชรินทร์ คำแก่น(พยาบาลวิชาชีพ),คุณธนัชพร มิตรวงษา (นักวิทยาศาสตร์การกีฬา),คุณเศรษฐา คุณธรรม (นักโภชนาการ) ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

โดยทางศูนย์บริการสุขภาพต้องการที่จะส่งเสริมให้ผู้เข้ารับบริการตระหนักถึงภัยร้ายที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน หรือแม้แต่อากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลให้สุขภาพของท่านย่ำแย่ลง และทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในโรคต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน เป็นต้น และสามารถป้องกันได้

โครงการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็ง จ.พะเยา

Posted Leave a commentPosted in สร้างเครือข่ายสุขภาพ

วันที่ 1 มี.ค. 2564 ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 2 และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

เวลา 10.00 น. ศูนย์บริการสุขภาพได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องโรค NCDs และวิตามินอาหารเสริม…สร้างเสริมการเรียนรู้และความจำ โดย ภกญ.กุลนิภา บุญศรี รักษาการแทนหัวหน้าวิชาการและบริการฝึกอบรม และสาธิตการปรุงอาหารบำรุงสมองและสายตา เมนูคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่ายเกาหลี โดย นางนันทวัน คล้ายทอง นักโภชนาการประจำศูนย์บริการสุขภาพ แก่นักเรียนโรงพินิตประสาธน์ จังหวัดพะเยา

โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs และเกิดการตื่นตัวกับโรคนี้ เพื่อให้เด็กๆ รู้ทันก่อนเกิดโรคในอนาคต

สาธิตการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเมนูที่นักโภชนาการเลือกมาคือ ข้าวห่อสาหร่ายเกาหลี หรือ คิมบับ เป็นเมนูที่ทำง่ายส่วนผสมในการปรุงสามารถหาได้ตามท้องตลาดและสามารถพลิกแพลงใส้ตามความชอบได้เลย ส่วนผสมหลักประกอบด้วย ข้าวหุง ปูอัด ถั่วฝักยาว แครอทหั่นฝอย และน้ำมันงา เป็นต้น

จัดได้ว่าเป็นเมนูที่ทำเองง่ายๆที่บ้าน ที่สำคัญมีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพ

ข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ)

ต่อมา เวลา 13.30 น. เข้าพบผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆของศูนย์บริการสุขภาพฯ ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลแม่ใจได้ให้ความสนใจการตรวจสุขภาพในรูปแบบ Mobile Check up

อบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งลำไส้เบื้องต้น

Posted Leave a commentPosted in อบรมเพื่อให้ความรู้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ศ.เกียรติคุณ นพ. ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงาน อบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งลำไส้เบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการคัดกรองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จัดโดยศูนย์บริการสุขภาพ MFU Wellness Center โดยความร่วมมือจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคันกรองมะเร็งลำไส้จาก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดย นายแพทย์ วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และ คุณโสภณา ว่องทวี พยาบาลวิชาชีพ มาให้ความรู้เรื่อง มะเร็งลำไส้เบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการคัดกรองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และการดูแลผู้ป่วยก่อน – หลัง ทำหัตถการโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

นายแพทย์ วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ

หลังจากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับโรงพยาบาลชุมชนและหน่วยให้บริการสุขภาพ โดย คุณเบญญภา มุฆชานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ ผลงานการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย คุณจีรพัฒน์ ไชยผา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


สูตรน้ำ Infused water

Posted Leave a commentPosted in Health Guide

Infused water หรือน้ำหมักผลไม้ เป็นที่นิยมในต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่คนรักสุขภาพ โดยเฉพาะ
ตระกูลเบอร์รี่เมื่อนำมาทำ infused (infusion) สารละลายน้ำได้อย่างพวกให้สารสี เมื่อนำเอาไปตรวจสอบค่า ORAC แล้วพบว่าสูง (Oxygen Radical Absorbance Capacity คือค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์) จึงเป็นที่มาว่า Infused water มีส่วนช่วยต้านสารอนุมูลอิสระ (Antioxidant)

นอกเหนือจากนี้ Infused water ยังให้ผลในเรื่องการ Detox หรือระบายอ่อนๆ เมื่อดื่มตอนเช้าหลังจากตื่นนอนจะช่วยให้สดชื่น และได้รับวิตามินและเกลือแร่จากผักและผลไม้ชนิดนั้นๆ

น้ำที่ใช้สำหรับทำ Infused Water

1. น้ำแร่

2. น้ำสะอาด

3. น้ำแข็ง

วิธีการทำ

1. ล้างผัก ผลไม้ให้สะอาด (ให้ล้างด้วยน้ำไหล โดยแช่ในน้ำนาน 15 นาที จากนั้นเปิดน้ำไหลผ่านและคลี่ใบผักถูไปมานาน 2 นาที หรือแช่ในน้ำผสมน้ำส้มสายชู 5 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วนน้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 4 ลิตร แช่นาน 15 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด หรือใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (เบคกิ้งโซดา) ครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำ 10 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 15 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด)

2. หั่นผักหรือผลไม้ใส่โถแก้วที่มีฝาผิด

3. เติมน้ำแร่หรือน้ำสะอาด หรือเพิ่มน้ำแข็ง ก่อนดื่ม

4. ปิดฝา แล้วน้ำไปแช่เย็นข้ามคืน จะได้น้ำหมักเข้มข้น

5. วิธีรับประทาน เติมน้ำแร่ น้ำสะอาด หรือน้ำแข็งเพิ่ม

ประโยชน์ของ Infused Water

การดื่ม Infused Water มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกับการดื่มน้ำ โดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันประโยชน์ด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ลดน้ำหนัก การดื่ม Infused Water ช่วยลดน้ำหนักได้เช่นเดียวกับการดื่มน้ำ เนื่องจากการดื่มน้ำจะช่วยกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิซึมซึ่งทำให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้น จากการวิจัยพบว่า การดื่มน้ำปริมาณครึ่งลิตรจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญอาหารให้เร็วขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ในเวลา 1 ชั่วโมง โดยผู้ที่เผชิญภาวะน้ำหนักเกินที่ดื่มน้ำครึ่งลิตรก่อนรับประทานอาหาร อาจมีน้ำหนักตัวลดลงมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่มน้ำถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจเกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึม หรือความอยากอาหารที่ลดลงหลังการดื่มน้ำ

2. ปรับอารมณ์และเพิ่มพลังงาน ภาวะขาดน้ำอาจส่งผลกระทบต่ออารมณ์ ระดับพลังงานและความเข้มข้นของของเหลวในร่างกาย จากงานวิจัยพบว่า ภาวะขาดน้ำอาจทำให้อารมณ์แปรปรวน ระดับความเข้มข้นของของเหลวในร่างกายลดลง และอาจทำให้รู้สึกปวดศีรษะได้ ดังนั้น ผู้ที่มีภาวะขาดน้ำหรือดื่มน้ำไม่เพียงพอ ควรดื่มน้ำให้มากขึ้นในปริมาณที่เหมาะสม

3. กระตุ้นระบบย่อยอาหาร ร่างกายต้องการน้ำเพื่อช่วยในการทำงานของระบบต่าง ๆ รวมทั้งระบบย่อยอาหารด้วย โดยภาวะขาดน้ำเรื้อรังอาจเป็นสาเหตุของอาการท้องผูกได้ ซึ่งทำให้ผู้ที่ท้องผูกรู้สึกตัวบวมและเฉื่อยชา การดื่มน้ำมากขึ้นจึงช่วยให้ขับถ่ายง่ายขึ้น และป้องกันปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ในระบบย่อยอาหารที่อาจเกิดจากภาวะขาดน้ำได้

4. เสริมภูมิคุ้มกัน การรับประทานผัก ผลไม้ หรือการดื่มน้ำผลไม้เป็นประจำจะช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันร่างกายได้ แต่ปริมาณวิตามินและเกลือแร่ที่ได้รับจากการดื่ม Infused Water นั้นมีน้อยมากเมื่อเทียบกับการรับประทานอาหารจำพวกผักผลไม้โดยตรง ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพ ควรรับประทานผักผลไม้ให้หลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันด้วย

คุณค่าสารอาหารจาก Infused Water

คุณค่าสารอาหารที่ได้จากการดื่ม Infused Water โดยแท้จริงแล้วช่วยให้เราได้ดื่มน้ำระหว่างวันมากขึ้น ได้รับ Antioxidant และวิตามินที่ละลายน้ำได้บางส่วน

วิตามินกลุ่มที่ละลายได้ในน้ำ ได้แก่ วิตามินซี และวิตามินบีรวม วิตามินบีรวมยังแบ่งย่อยออกเป็นอีกหลายชนิด เช่น วิตามินบีหนึ่ง

วิตามินบีสอง วิตามินหก วิตามินสิบสอง ไนอะซิน กรดโฟลิก กรดแพนโททินิก และไบโอติน เป็นต้น ร่างกายไม่สามารถสะสม

วิตามินกลุ่มนี้ได้ เพราะมีสมบัติละลายได้ดีในน้ำ ดังนั้นร่างกายจำเป็นต้องได้รับวิตามินกลุ่มนี้อย่างเพียงพอจากอาหารทุกวัน

และต้องคำนึงไว้เสมอว่าวิตามินที่ละลายในน้ำบางชนิดสูญเสียในระหว่างการปรุงอาหาร ซึ่งจะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินลดน้อยลง

หากร่างกายได้รับมากเกินไป ส่วนที่มากเกินพอจะถูกขับออกทางปัสสาวะ วิตามินบีรวมส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการทำงานของเอนไซม์ เรียกว่า “โคเอนโซม์” ซึ่งเกี่ยวข้องในเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรดนิวคลีอิก ดังนั้นวิตามินบีรวมจึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง

สูตรที่นำเสนอ

1. เลม่อน ตะไคร้ หรือสูตรสดชื่น ก่อนทานแนะนำให้ดมกลิ่น จะได้กลิ่นของเลม่อนและตะไคร้ (ช่วยในการเจริญอาหาร บรรเทาอาการหวัด อาการไอ ช่วยรักษาอาการไข้ และเป็นยาแก้ขับลม , เลม่อน วิตามินซีในเลม่อนอาจช่วยลดระดับของน้ำตาลกลูโคสในเลือด ช่วยในการย่อยอาหาร โพแทสเซียมในเลม่อนช่วยต่อสู้กับปัญหาที่เกี่ยวกับหัวใจ)

2. Mixed Berries ให้ ORAC สูง มีส่วนช่วยต้านสารอนุมูลอิสระ (Antioxidant) บำรุงสายตา


Last Post

โคโรนาไวรัส Novel Coronavirus (2019-nCoV)

Posted Leave a commentPosted in Update

โคโรนาไวรัส Novel Coronavirus (2019-nCoV)

สถิติผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัส Novel Coronavirus (2019-nCoV) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 2,737 ราย และจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก 2,794 ราย โดยอ้างอิงข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก (WHO)  ส่วนในประเทศไทย ณ ขนาดนี้พบผู้ติดเชื้อ 8 ราย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) เพื่อแจ้งให้นักศึกษาและบุคลาการได้ตระหนักและหาวิธีป้องกันตนเอง

ต่อมา วันที่ 27 มกราคม 2563 ศูนย์บริการสุขภาพ MFU Wellness Center ได้รับหมอบหมายให้ตั้งจุดให้ความรู้เพื่อป้องกันตนเองจากโคโรนาไวรัสอย่างถูกวิธีแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ณ โรงอาหาร D1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รู้ทันโรคอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน

Posted 4 CommentsPosted in อบรมเพื่อให้ความรู้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ระบบประสาทผู้สูงอายุ สมองเสื่อม ระบาดวิทยา เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินชีวิตสู่การมีสุขภาพสมองที่ดีและวิธีการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองและระบบประสาทสัมผัสถูกทำลาย และกรณีศึกษาและแนวทางประเมินตนเองเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภาวะสมอง เสื่อมและอัลไซเมอร์ ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภายในงานประกอบด้วยบูธต่างๆ อาทิเช่น บูธโภชนาการได้นำเสนอเกี่ยวกับอาหารที่ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมและดีต่อสุขภาพรวมไปถึงแนะนำและให้ความรู้วัตถุดิบที่ให้ประโยชน์ต่างๆที่บำรุงสมอง โดยนักโภชนาการ บูธกายภาพได้นำเอาเกมส์ที่ชื่อว่า ซูโดกุ มาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองเล่นเพื่อฝึกคิดและให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทดสอบสมองจากแบบทดสอบ

ทางศูนย์บริการสุขภาพ ได้หยิบยกบทความ 11 วิธี  ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมด้านพฤติกรรม ของ ศ.นพ.วีรศักดิ์ มาฝากผู้อ่านเพื่อนำไปปรับใช้กลับผู้สูงอายุที่บ้าน

“ยายหิว ขอยายกินข้าวหน่อย”
“คุณยาย คุณยายกินไปแล้ว จำไม่ได้หรือคะ อ่ะ..อ่ะ เดี๋ยวหนูป้อนให้นะ หิวใช่ไหมคะ”           

 สำหรับผู้มีภาวะสมองเสื่อมมักมีปัญหาด้านความจำ ตามมาด้วยอารมณ์และพฤติกรรม ที่ค่อนข้างมาก และมักส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของคนไข้ ผู้ดูแล และครอบครัวมากทีเดียว โดยทั่วไปไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาเดียวกันในคนไข้ทุกรายได้ ดังนั้นผู้ดูแลและครอบครัวควรพยายามหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดกับคนไข้ของคุณ

            เนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก 21 กันยายนที่จะถึงนี้ มีคำแนะนำทั่วไปในการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมด้านอารมณ์และพฤติกรรมมาฝากดังนี้ครับ

            1.ผู้ดูแลและครอบครัวของคนไข้ ควรทำความเข้าใจกับภาวะสมองเสื่อมให้ดี ไม่ว่าจากการอ่านหนังสือ บทความ ฟังข้อมูลทางวิทยุ ดูโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต หรืออาจปรึกษาหมอผู้ดูแลคนไข้ ซึ่งหากมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มากเท่าใด จะทำให้สามารถหาวิธีรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
            2.ทำความเข้าใจกับคนไข้ วิธีนี้ใช้ได้ในกรณีที่คนไข้ยังมีปัญหาสมองเสื่อมไม่มาก ที่ยังพอเข้าใจความรู้สึกและการอธิบายของผู้ดูแล ถ้าคนไข้ยังหลงลืมไม่มาก อาจยังยอมรับได้กับการอธิบายถึงข้อจำกัดของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไป
            3.แก้ไขอารมณ์และพฤติกรรมที่เป็นปัญหามากที่สุดก่อน คนไข้มักมีหลายปัญหาร่วมกันการแก้ไขปัญหาหลายอย่างพร้อม ๆ กันอาจทำได้ยาก แต่หากแก้ปัญหาที่สำคัญสุด แม้เพียงปัญหาเดียวก็อาจทำให้การดูแลคนไข้ง่ายขึ้นมาก
            4.ผู้ดูแลคนไข้ ควรได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ เนื่องจากการที่ต้องดูแลคนไข้ภาวะสมองเสื่อมติดต่อกันตลอด ทำให้เกิดความอ่อนล้า เครียด ความอดทนลดลงและหงุดหงิดง่าย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดูแลในระยะยาว 

            5.ใช้สัญชาตญาณและจินตนาการให้มาก อย่าไปยึดติดกับความถูกต้องทั้งหมด เช่น ถ้าคนไข้ยืนยันความต้องการในการสวมหมวกเวลานอน ซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอันตรายก็ไม่ควรห้าม เป็นต้น 
            6.พยายามทำจิตใจให้สดใส มีอารมณ์สดชื่น สนุกสนาน คนไข้ภาวะสมองเสื่อมยังต้องการความสนุกสนานอยู่ ถ้าผู้ดูแลอารมณ์ดี จะมีผลที่ดีต่อการดูแลคนไข้
            7.พยายามจัดรูปแบบการดูแลที่สม่ำเสมอ ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การรับประทานอาหาร ยา การออกกำลังกาย อาบน้ำ หรือแม้กระทั่งการเข้านอน ให้มีเวลาที่ค่อนข้างคงที่ ทำด้วยวิธีเดิม ๆ ในเวลาเดียวกันของแต่ละวัน คนไข้อาจค่อย ๆ เรียนรู้ได้ทีละเล็ก ทีละน้อย รวมทั้งพยายามปรับสิ่งรอบตัวให้เรียบง่าย เช่น ไม่เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ในบ้านบ่อย ๆ
            8.พยายามพูดสื่อสารกับคนไข้เป็นประจำ อธิบายสั้น ๆ ว่า กำลังทำอะไรเป็นขั้น ๆ ทีละขั้นตอน เช่น การอาบน้ำ คนทั่วไปมักไม่มีปัญหา แต่สำหรับคนไข้ภาวะสมองเสื่อม ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อน ดังนั้นผู้ดูแลควรอธิบายให้คนไข้ทำทีละขั้น บางครั้งการดูแลคนไข้ในกิจกรรมเดิม ๆ อาจเข้าใจว่าคนไข้น่าจะเข้าใจและจำได้ แต่ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ทางที่ดีควรให้คนไข้มีส่วนในการตัดสินใจด้วยจะดีกว่า 
            9.หลีกเลี่ยงการพูดถึงคนไข้ต่อหน้า โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์คนไข้ และพยายามเตือนผู้อื่นไม่ให้ทำเช่นนั้น
            10.ควรได้รับการใส่สร้อยหรือสร้อยข้อมือที่มีป้ายบอก ว่าคนไข้มีปัญหาด้านความจำและหมายเลขติดต่อกลับ วิธีนี้จะช่วยลดความวุ่นวายในการตามหาตัวได้ หากคนไข้เดินออกนอกบ้านโดยไม่มีใครรู้   
            11.พยายามให้คนไข้ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ บ้าง เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและทำให้เขารู้สึกว่ามีส่วนร่วมในครอบครัวและชีวิตมีความหมาย แต่หลีกเลี่ยงการกระตุ้นหรือพยายามฝืนคนไข้จนเกินไป เนื่องจากอาจทำให้เขาหงุดหงิดและทำให้ผู้ดูแลอารมณ์เสียได้เช่นกัน

      หวังว่าผู้ดูแลและคนในครอบครัว จะนำมาปรับใช้ เข้าทำนองว่า “ยิ่งรู้ ยิ่งอภัย” กับคนไข้นะครับ.  

บทความอ้างอิง : https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=767