เตรียมพบกับการให้บริการ ณ อาคารศูนย์บริการสุขภาพแห่งใหม่

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (mfu wellness center) สำหรับรองรับการบริการด้านสุขภาพต่างๆเพื่อการส่งเสริมและป้องกันโรคอย่างครบวงจรด้วยครุภัณฑ์ที่ทันสมัย เพื่อสุขภาพดีทุกช่วงวัย


อาคารศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Wellness Center สร้างขึ้นบริเวณศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย บริการด้านตรวจเช็คสุขภาพประจำปี ศูนย์วัคซีน คลินิกพิเศษ คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงาม การแพทย์ทางเลือก โภชนบำบัด กายภาพบำบัด ห้องออกกำลังกาย ศูนย์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ งานบริบาลผู้สูงอายุ รวมไปถึงงานวิชาการและบริการฝึกอบรม

ปัจจุบันความคืบหน้าของโครงสร้างอาคารได้ดำเนินการถึงชั้น 9 ซึ่งเป็นชั้นบนสุด โดยมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2565 และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนกรกฎาคม 2565

ความคืบหน้าในส่วนต่างๆ

• โครงสร้างตัวอาคารอยู่ที่ชั้น 9 และกำลังเริ่มก่อพนังในชั้นต่างๆ

• งานระบบดับเพลิง การวางท่อน้ำดับเพลง ดำเนินการถึงชั้น 8

• งานระบบท่อน้ำดำเนินการถึงชั้น 7

• งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารดำเนินการถึงชั้น 7

• งานสุขาภิบาลดำเนินการถึงชั้น 7

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศได้ดำเนินการเดินท่อน้ำเย็นถึงชั้น 9


Training

Check up

Health Guide

Community Health Network

Read more

มอบเครื่องบริโภคแก่คนงานไซต์ก่อสร้าง MFU Wellness Center เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รวบรวมเงินบริจาคจำนวนหนึ่งเพื่อซื้อสิ่งของบริโภค เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ เป็นต้น โดยมี น.ส.ปิยนุช พูลวิวัฒน์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการด้านสุขภาพ เภสัชกรหญิงกุลนิภา บุญศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม นายสุรพงษ์ หล่อทอง หัวหน้างานสนับสนุนบริการ นายชนากานต์ จัดพล หัวหน้างานจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสุขภาพ เป็นตัวแทนมอบของให้แก่คนงานที่ทำงานในไซต์ก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมี คุณอินทร์จันทร์ เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการโครงการ บริษัทพานพงษ์ไทย จำกัด เป็นผู้รับมอบ

ตามที่ บริษัท พานพงษ์ไทย จำกัด ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากชุดตรวจแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) ให้กับผู้ปฏิบัติงานจำนวน 325 คน และผลเป็นบวกจำนวน 80 คน นั้น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประสานกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลนางแล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เพื่อควบคุมโรคระบาดอย่างใกล้ชิด

มหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบว่าพื้นที่ก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นสถานที่ปิด จึงสามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้ นอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่อย่างเข็มงวด

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งคัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมืออยู่เสมอ

คำแถลงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง https://covid19.mfu.ac.th/?p=2088


Training

Check up

Health Guide

Community Health Network

Read more

MFU Wellness Center ชวนพนักงาน มฟล.ตรวจสุขภาพประจำปี

ศูนย์บริการสุขภาพ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคลากร มฟล. และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ณ ศูนย์บริการสุขภาพ อาคารสำนักงานชั่วคราว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้มีบุคลากรได้ให้ความสนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นจำนวนมาก

ทางศูนย์มีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่พนักงานทุกท่านและขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทุกท่านตลอดไป


Training

Check up

Health Guide

Community Health Network

Read more

มฟล. ร่วมกับ รพ.สต.แม่ข้าวต้มลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริการสุขภาพ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ U2T ร่วมมือกับ รพสต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย นำโดย นายณรงค์ เครือคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม ลงพื้นที่ตลาดหนองบัวแดงเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

และได้เคลื่อนขบวนไปยังตลาดแม่ข้าวต้ม โดยมี เภสัชกรหญิง กุลนิภา บุญศรี รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ศูนย์บริการสุขภาพ มฟล. ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนแต่ละยี่ห้อเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการฉีดวัคซีน

ผลตอบรับเป็นที่น่ายินดี ประชาชนต่างให้ความสนใจ ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้มส่วนใหญ่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตามวันเวลาที่ลงทะเบียนผ่าน Line OA หมอพร้อม

5 ท่าลดพุง chiangrai community COVID-19 covid19 Health Healthyfood Infused water NCDs sport U2T กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คิมบับ ตรวจสุขภาพ ตำบลแม่ข้าวต้ม วัคซีนโควิด-19 ศูนย์บริการวิชาการ สลัด(ไข)มัน สุขภาพ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Training

Check up

Health Guide

Community Health Network

Read more

มฟล. ร่วมมือกับเทศบาลตำบลนางแล รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริการสุขภาพฯ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ เทศบาลตำบลนางแล นำโดยนายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลนางแล นางสาวสุวภัทร นุ่มประไพ ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำเทศบาลและนายสุริยา อุตเจริญ กำนันตำบลนางแล จับมือกันรณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนางแลฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยใช้รถซาเล้งขับไปตามหมู่บ้านประกาศเชิญชวนรวมถึงให้อสม.และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจเช็ครายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในเขตรับผิดชอบของตนเอง เพื่อไม่ให้ตกหล่นและได้ฉีดครบทุกคน จากการประชาสัมพันธ์ได้เสียงตอบรับจากชุมชนเป็นไปในทิศทางที่ดีและประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

5 ท่าลดพุง chiangrai community COVID-19 covid19 Health Healthyfood Infused water NCDs sport U2T กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คิมบับ ตรวจสุขภาพ ตำบลแม่ข้าวต้ม วัคซีนโควิด-19 ศูนย์บริการวิชาการ สลัด(ไข)มัน สุขภาพ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Training

Check up

Health Guide

Community Health Network

Read more

เตรียมฟิตหุ่น รับซัมเมอร์กับ 5 ท่าลดพุง

บางคนไม่ได้อ้วน มองดูแล้วหุ่นดีสมส่วน แต่กลับมีปัญหา ผอมลงพุง คือ รูปร่างภายนอกหุ่นดีทุกอย่าง แต่ดันมีพุงป่องออกมา โดยเฉพาะหน้าท้องส่วนล่าง ถ้าคุณอยากกำจัดเจ้าพุงน้อยๆ นี้ออกไป ต้องมาบริหารออกกำลังกาย “ลดหน้าท้อง” กันซะหน่อยแล้ว

1.Mountain climber

ท่านี้เน้นบริหารหน้าท้องส่วนล่างโดยเฉพาะ และยังได้บริหารต้นขาอีกด้วย โดยทำท่าเหมือนเรากำลังปีนเขา แต่เป็นการปีนเขาแนวราบกับพื้น

วิธีฝึก : เริ่มต้นในท่าเหมือนจะเริ่มวิดพื้น จากนั้นเกร็งหน้าท้อง พร้อมกับนำเข่าด้านขวาดึงเข้ามากลางลำตัว พยายามให้ลำตัวตรง สลับกับขาอีกข้างไป-มา หรืออีกวิธีคือ ขณะที่ดึงเข่าเข้ามา ให้เอาเข่าขวาเหวี่ยงไปด้านซ้าย และเอาเข่าซ้ายพยายามเหวี่ยงไปด้านขวา เพื่อเพิ่มการบิดตัวเพื่อให้ท้องด้านข้าง ทำ 10-15 ครั้งต่อเซต ทั้งหมด 3 เซต

2.Crunches

ส่วนท่านี้จะคล้ายๆ กับการซิตอัพ แต่ทำได้ง่ายกว่า และไม่ต้องกังวลเรื่องปวดหลัง เพราะเป็นการยกตัวช่วงบนขึ้นมาแค่นิดเดียว แต่ทำซ้ำๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรง และช่วย “ลดพุง” ได้ดี

วิธีฝึก : เริ่มด้วยการนอนหงายราบไปกับพื้น มือทั้งสองข้างประสานไว้ท้ายทอย วางไว้ใต้ศีรษะ จากนั้นชันเข่าขึ้น แล้วยกมือและศีรษะขึ้นพร้อมกัน เกร็งหน้าท้อง แล้วค่อยวางตัวลงนอนราบเหมือนเดิม ทำแบบนี้ 10 ครั้งต่อเซต ทั้งหมด 3 เซต

3.Twisting crunch

ท่าที่ใช้บริหารหน้าท้อง ไม่ว่าจะเป็นท้องส่วนบน หรือว่าส่วนล่าง หากดัดแปลงเล็กน้อย ก็สามารถบริหารกล้ามเอวได้เลย กล้ามเนื้อที่ได้หน้าท้องข้างลำตัว

วิธีฝึก : เริ่มด้วยการนอนหงายราบไปกับพื้น มือทั้งสองข้างประสานไว้ท้ายทอย วางไว้ใต้ศีรษะ จากนั้นชันเข่าขึ้น แล้วยกมือและศีรษะขึ้นพร้อมกัน บิดตัวด้านข้าง เกร็งหน้าท้อง แล้วค่อยวางตัวลงนอนราบเหมือนเดิม ทำแบบนี้ 10 ครั้งต่อเซต ทั้งหมด 3 เซต

4.Bicycle crunch

ท่านี้เน้นบริหารหน้าท้องส่วนล่างโดยเฉพาะ และยังได้บริหารต้นขาอีกด้วย โดยทำท่าเหมือนเรากำลังปีนเขา แต่เป็นการปีนเขาแนวราบกับพื้น

วิธีฝึก : เริ่มด้วยการนอนหงายราบไปกับพื้น มือทั้งสองข้างประสานไว้ท้ายทอย วางไว้ใต้ศีรษะ ส่วนขายกขึ้นและงอเข่าเป็นท่าเตรียม จากนั้นเหยียดขาให้ตรงทีละข้างแล้วดึงกลับมาพร้อมเกร็งหน้าท้อง สลับกับขาอีกข้างไป-มา ทำ 10-15 ครั้งต่อเซต ทั้งหมด 3 เซต

5.Plank

ส่วนท่านี้ช่วย “ลดพุง” ได้ดี และยังช่วยบริหารร่างกายได้ทุกส่วน โดยเฉพาะแกนกลางลำตัว ที่ให้ผลดีกับทุกส่วนของร่างกาย ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อได้อีกด้วย

วิธีฝึก : เริ่มจากนอนคว่ำกับพื้น แขนแนบข้างลำตัว แล้วตั้งศอกขึ้นในแนวตั้งฉาก เหยียดเท้าให้ตรง แล้วยันร่างกายส่วนล่างขึ้นจากพื้น โดยหลังและเข่ายืดตรง ค้างท่าไว้อย่างน้อย 30 วินาที แล้วคลายท่า อาจจะเริ่มจาก 15 วินาที / 20 วินาที แล้วค่อยๆ ขยับเป็น 30 วินาที – 1 นาที

Source: Mahidol Channel, Mendetails.com,
Image : jeab.com


Tanuchporn Mitwongsa
Tanuchporn Mitwongsa

นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำศูนย์บริการสุขภาพฯ มฟล.

Read more

อบรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) จำนวน150คน โดยมี นพ.วิสุทธิ์ พัฒนาภรณ์ แพทย์ประจำศูนย์บริการสุขภาพฯ บรรยายถึง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและวิธีการป้องกันตนเองจากโรค และแบ่งกลุ่มเพื่อรับฟังวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน3ฐาน ได้แก่ ฐานอาหาร โดยมีนักโภชนาการ ฐานออกกำลังกายโดยมี อาจารย์ นักศึกษานักวิทยาศาสตร์การกีฬา และฐานอารมณ์โดยมีเภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข ให้ความรู้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs

Read more

Workshop คิมบับ ข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีแคลต่ำ

กิจกรรมสลัด(ไข)มัน โครงการบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ มฟล มีกิจกรรมการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้อาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงจัด work shop ภายใต้หัวข้อ healthy and yummy menu โดยนักโภชนาการประจำศูนย์บริการสุขภาพ ฯ ได้สาธิตตัวอย่างเมนูข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีหรือคิมบับอกไก่พริกไทยดำ เมนูแคลอรี่ต่ำ พลังงานสูงให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

คิมบับหรือข่าวห่อสาหร่ายเกาหลีจัดว่าเป็นเมนูอาหารที่ให้พลังงานต่ำเหมาะกับคนที่กำลังมองหาเมนูอาหารไว้ทานในช่วงลดน้ำหนัก รสชาติอร่อย สามารถพลิกแพลงใส้ได้ตามใจชอบ ทำให้การทานอาหารคลีนไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

Read more

เริ่มแล้ว! กิจกรรม สลัด(ไข) มัน

เริ่มแล้ว…เหล่าผู้กล้า กิจกรรม สลัด(ไข) มันกล้าคิด กล้าฝัน กล้าทำ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่เส้นทางสุขภาพดีโครงการประเมินและพยากรณ์ภาวะสุขภาพกายใจเพื่อป้องกันโรค กิจกรรมบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ มฟล. “สลัด(ไข)มันป้องกัน NCDs” รุ่นที่ 1 จัดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 6เมษายน 2564 โดยมีแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมหากท่านใดสนใจติดตามข่าวทางเพจเฟสบุ๊ค รอรุ่นที่2 ที่จะเปิดรับสมัครในเร็วๆนี้

โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการออกกำลังกายผสมผสานกับการให้ความในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการ ด้านการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ด้านสุขภาพจิต เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลลัพท์ด้านสุขภาพที่ดีที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการของเราว่าจะสามารถทำตามแผนที่เราวางไว้ได้หรือไม่ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านไปได้นะครับ

Read more

ก้าวท้าใจ Season 3 (100 วัน 100 กิโลเมตร)

วันที่ 15 ก.พ.2564 ศูนย์บริการสุขภาพฯ มฟล.ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3” (100 วัน 100 กิโลเมตร) เชิญชวนคนเชียงรายร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “ก้าวท้าใจ Season 3” (100 วัน 100 กิโลเมตร) จังหวัดเชียงราย มีนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ศูนย์บริการสุขภาพฯ นำโดย พ.ต.ท.หญิงบุญทิวา บุญยืน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้านการออกกำลังกายและได้จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักโภชนาการ คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงามให้บริการตรวจสภาพผิวหน้าฟรี รวมไปถึงสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพภาคเหนือตอนบน 2

Read more