ตรวจสุขภาพพนักงาน โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)

Posted Leave a commentPosted in ตรวจสุขภาพ

วันที่ 29-30 มีนาคม 2564 งานตรวจสุขภาพ ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ให้กับบุคลากรของโรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ตั้งอยู่ที่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพจำนวนทั้งสิ้น 263 คน แบ่งเป็นพนักงงาน 75 คน และ พนักงานรายวันอีก 188 คน ทางโรงงานได้การตอบรับดีมาก เราหวังว่าปีหน้าทางโรงงานหลวงที่ 1 จะให้โอกาสเราเข้าไปดูแลสุขภาพอีก

โครงการตรวจสุขภาพสำหรับพระสงฆ์

Posted Leave a commentPosted in Update, ตรวจสุขภาพ

ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้จัดโครงการตรวจุสภาพสำหรับพระสงฆ์ ครั้งที่ 3 ได้รับการสนับสนุนโดย คุณชัย โสภณพนิช และครอบครัว มีพระสงฆ์เข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 171 รูป ทางศูนย์ฯ ได้กำหนดวันให้บริการเป็นวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เป็นวันแรก มีพระสงฆ์มาตรวจสุขภาพจำนวนทั้งสิ้น 39 รูป

และจะดำเนินการในวันที่ 27 มีนาคม วันที่ 3, 24 เมษายน 2564 จนครบ 171 รูป เพื่อตรวจเช็คสุขภาพรวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆเช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด เป็นต้น และถวายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยมี ศ.คลินิก พล.ต. นพ.อภิชัย ลีละสิริ เป็นผู้อ่านผลตรวจแก่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งผลตรวจทำให้ทราบว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีค่าน้ำตาลในเลือดและไขมันสูง สาเหตุเนื่องจากอาหารที่บิณฑบาตนั้นส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ล้วนมีแต่ของมันของทอดทั้งนั้น และพระท่านไม่สามารถปฏิเสธได้ ทางศูนย์ฯได้ตะหนักถึงความสำคัญในข้อนี้เป็นอย่างยิ่งและจะนำปัญหานี้ไปหารือเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด

Image : PR MFU

ตรวจสุขภาพประจำปี พนักงาน โรงแรม Le Méridien Chiang Rai Resort

Posted 1 CommentPosted in ตรวจสุขภาพ

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสุขภาพและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ให้แก่พนักงาน ณ โรงแรม Le Méridien Chiang Rai Resort โดยมีพนักงานเข้าตรวจสุขภาพประจำปีกว่า 200 คน พนักงานส่วนใหญ่มีหน้าที่ต้อนรับและบริการแขกที่มาเข้าพักโรงแรม ซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ จึงมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย หรือบางส่วนที่ปฏิบัติงานในออฟฟิศอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs และไขมันในเส้นเลือดสูง ดังนั้น ทางโรงแรมจึงให้ความสำคัญกับสุขภาพพนักงานทุกคนเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้มีพนักงานสุขภาพที่ดี ส่งผลให้การทำงานก็จะดีตามมาด้วยเช่นกัน

ต่อมาวันที่ 13 กันยายน 2562 ทางศูนย์บริการสุขภาพ ได้นำผลตรวจสุขภาพของพนักงานส่งให้ทุกคน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการออกกำลังกายและการรับประทานอาหาร รวมไปถึงการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อได้

MFU WELLNESS CHECK UP

และได้มีโอกาสให้ความรู้ในเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยและฮอร์โมน โดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ชะลอวัยและเภสัชกรประจำ MFU Wellness Center หลังจากอบรมเสร็จมีผู้สนใจในศาสตร์ชะลอวัยเข้ามาสอบถามกับคุณหมออย่างต่อเนื่อง