ให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภค การอ่านฉลาก

Posted Leave a commentPosted in อบรมเพื่อให้ความรู้

ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ออกให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภค การอ่านฉลาก และการเลือกบริโภคจากสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ในเด็กกลุ่มวัยเรียนและประเมินภาวะโภชนาการ ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงราย ณ วันที่ 2 เมษายน 2564 โดยมีนักวิชาการสาธารณสุขและนักโภชนาการ บรรยายให้ความรู้

การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการที่จำเป็นต่อร่างกาย จะทำให้เรามีร่างกายแข็งแรงลดการเกิดโรคได้ เพราะฉะนั้นการอ่านฉลากอาหารก่อนรับประทานนั้นมีความสำคัญ

ตัวอย่างฉลากอาหาร

–    ชื่ออาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจำหน่ายทุกชนิดจะต้องแสดงชื่ออาหารบนฉลาก
ซึ่งเป็นการแสดงชื่อสามัญที่ใช้เรียกอาหารตามปกติ ช่วยให้เราซื้ออาหารได้ตรงตามความต้องการ เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

–   วันเดือนปีที่ผลิต หรือ หมดอายุ หรือ ควรบริโภคก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารที่บริโภคนั้นไม่เก่าเก็บ ไม่หมดอายุ

–   ส่วนประกอบ บอกให้ทราบว่าอาหารนั้นมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไร ในปริมาณเท่าใด มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารหรือไม่ ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงส่วนประกอบที่ไม่ต้องการได้

–   ผู้ผลิต/ผู้แบ่งบรรจุ/ผู้นำเข้า เพื่อให้รู้ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้นำเข้า เวลาที่พบปัญหาการบริโภคที่เป็นข้อบกพร่องของบริษัท สามารถแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิ์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัยได้

–   ปริมาณของอาหาร เพื่อให้รู้ปริมาณที่บรรจุ เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารนั้นเมื่อเปรียบเทียบต่างยี่ห้อกัน

–   เลขสารบบอาหาร (เครื่องหมาย อย.) เพื่อให้รู้แน่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

–   คำเตือน (ถ้ามี)เพื่อให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารบางอย่างอาจไม่เหมาะกับบุคคลบางประเภท เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น

–  วิธีปรุงหรือวิธีใช้ (ถ้ามี) เพื่อให้รู้วิธีปรุง หรือวิธีใช้ ซึ่งจะมีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเช่นกัน เช่น อาหารบางชนิดต้องให้ความร้อนตามอุณหภูมิและเวลาที่กำหนดก่อนจึงจะบริโภคได้

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


Training

Check up

Health Guide

Community Health Network

ให้ความรู้ด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันตนเองจาก PM2.5 และอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ รู้ทัน Covid-19

Posted Leave a commentPosted in อบรมเพื่อให้ความรู้

ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ออกให้บริการความรู้ด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันตนเองจาก PM2.5 และอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ รู้ทัน Covid-19 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนั้นประสบปัญหา Air Pollution ส่งผลกระทบต่อหลายๆสิ่งบนโลก ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่ต้องสูดดมควันพิษเหล่านี้ทุกๆวัน กลไกการทำงานของธรรมชาติ กระบวนการการเกิดฝนก็คลาดเคลื่อนไปด้วย และเป็นปัญหาเรื้อรังมาเนิ่นนาน ทำให้มนุษย์เราต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ไปตลอดและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่…เราสามารถป้องกันได้โดยการทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดและช่วยกันแก้ไขป้องกัน หยุดเผ่าป่า ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองและเชื้อโรคCovid-19 เพียงเท่านี้เราก็จะได้อากาศที่บริสุทธิ์กลับมา และอย่างลืมล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคด้วยนะครับ #แล้วเราจะสุขภาพดีไปด้วยกัน


Training

อบรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)

Posted Leave a commentPosted in อบรมเพื่อให้ความรู้

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) จำนวน150คน โดยมี นพ.วิสุทธิ์ พัฒนาภรณ์ แพทย์ประจำศูนย์บริการสุขภาพฯ บรรยายถึง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและวิธีการป้องกันตนเองจากโรค และแบ่งกลุ่มเพื่อรับฟังวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน3ฐาน ได้แก่ ฐานอาหาร โดยมีนักโภชนาการ ฐานออกกำลังกายโดยมี อาจารย์ นักศึกษานักวิทยาศาสตร์การกีฬา และฐานอารมณ์โดยมีเภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข ให้ความรู้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs

ฝ่ายวิชาการออกให้ความรู้ด้านสุขภาพบ้านกองยาว

Posted Leave a commentPosted in อบรมเพื่อให้ความรู้

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพรวมไปถึงเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs แก่แม่บ้าน หมู่3บ้านกองยาว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย นำทีมโดย นพ.วิสุทธิ์ พัฒนาภรณ์ และฝ่ายวิชาการบริการฝึกอบรม เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักและป้องกันโรค NCDs โดยการทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดของมันของทอด ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ลดพุง ลดโรค

Workshop คิมบับ ข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีแคลต่ำ

Posted Leave a commentPosted in อบรมเพื่อให้ความรู้

กิจกรรมสลัด(ไข)มัน โครงการบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ มฟล มีกิจกรรมการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้อาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงจัด work shop ภายใต้หัวข้อ healthy and yummy menu โดยนักโภชนาการประจำศูนย์บริการสุขภาพ ฯ ได้สาธิตตัวอย่างเมนูข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีหรือคิมบับอกไก่พริกไทยดำ เมนูแคลอรี่ต่ำ พลังงานสูงให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

คิมบับหรือข่าวห่อสาหร่ายเกาหลีจัดว่าเป็นเมนูอาหารที่ให้พลังงานต่ำเหมาะกับคนที่กำลังมองหาเมนูอาหารไว้ทานในช่วงลดน้ำหนัก รสชาติอร่อย สามารถพลิกแพลงใส้ได้ตามใจชอบ ทำให้การทานอาหารคลีนไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

บริการอบรมหลังการตรวจสุขภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 เชียงราย

Posted Leave a commentPosted in อบรมเพื่อให้ความรู้

งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ออกให้บริการอบรมในหน่วยงานหลังการตรวจสุขภาพ กับศูนย์บริการสุขภาพฯ เน้นให้ความรู้5อันดับโรคที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคโดยวิเคราะห์จากผลตรวจสุขภาพ นำทีมโดย เภสัชกรหญิงกุลนิภา บุญศรี, คุณพัชรินทร์ คำแก่น(พยาบาลวิชาชีพ),คุณธนัชพร มิตรวงษา (นักวิทยาศาสตร์การกีฬา),คุณเศรษฐา คุณธรรม (นักโภชนาการ) ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

โดยทางศูนย์บริการสุขภาพต้องการที่จะส่งเสริมให้ผู้เข้ารับบริการตระหนักถึงภัยร้ายที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน หรือแม้แต่อากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลให้สุขภาพของท่านย่ำแย่ลง และทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในโรคต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน เป็นต้น และสามารถป้องกันได้

กิจกรรมสลัด(ไข)มัน

Posted Leave a commentPosted in อบรมเพื่อให้ความรู้

โครงการประเมินและพยากรณ์ภาวะสุขภาพใจเพื่อป้องกันโรค กิจกรรมโครงการบุคคลต้นแบบ มฟล. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย เพื่อให้ค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่งผลให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น

โดยกิจกรรมเริ่มจากตรวจสุขภาพก่อนเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เจ้าหน้านำข้อมูลสุขภาพของแต่ละท่านไปประมวลผล หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกแบบ ควบคุมแผนแล้วให้คำแนะนำการออกกำลังกายและอาหารของแต่ละท่าน และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ทุกท่านจะได้ตรวจสุขภาพอีกครั้งเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง เราหวังว่าทุกท่านจะทำสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใว ขอเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทำให้สำเร็จ

เริ่มแล้ว! กิจกรรม สลัด(ไข) มัน

Posted Leave a commentPosted in อบรมเพื่อให้ความรู้

เริ่มแล้ว…เหล่าผู้กล้า กิจกรรม สลัด(ไข) มันกล้าคิด กล้าฝัน กล้าทำ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่เส้นทางสุขภาพดีโครงการประเมินและพยากรณ์ภาวะสุขภาพกายใจเพื่อป้องกันโรค กิจกรรมบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ มฟล. “สลัด(ไข)มันป้องกัน NCDs” รุ่นที่ 1 จัดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 6เมษายน 2564 โดยมีแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมหากท่านใดสนใจติดตามข่าวทางเพจเฟสบุ๊ค รอรุ่นที่2 ที่จะเปิดรับสมัครในเร็วๆนี้

โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการออกกำลังกายผสมผสานกับการให้ความในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการ ด้านการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ด้านสุขภาพจิต เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลลัพท์ด้านสุขภาพที่ดีที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการของเราว่าจะสามารถทำตามแผนที่เราวางไว้ได้หรือไม่ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านไปได้นะครับ

อบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งลำไส้เบื้องต้น

Posted Leave a commentPosted in อบรมเพื่อให้ความรู้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ศ.เกียรติคุณ นพ. ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงาน อบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งลำไส้เบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการคัดกรองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จัดโดยศูนย์บริการสุขภาพ MFU Wellness Center โดยความร่วมมือจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคันกรองมะเร็งลำไส้จาก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดย นายแพทย์ วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และ คุณโสภณา ว่องทวี พยาบาลวิชาชีพ มาให้ความรู้เรื่อง มะเร็งลำไส้เบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการคัดกรองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และการดูแลผู้ป่วยก่อน – หลัง ทำหัตถการโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

นายแพทย์ วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ

หลังจากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับโรงพยาบาลชุมชนและหน่วยให้บริการสุขภาพ โดย คุณเบญญภา มุฆชานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ ผลงานการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย คุณจีรพัฒน์ ไชยผา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ป้องกันโรคซึมเศร้า

Posted Leave a commentPosted in อบรมเพื่อให้ความรู้

วันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสุขภาพร่วมกับส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ป้องกันโรคซึมเศร้าขึ้น ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง มฟล. โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณศิริชัย มาโนช คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์ 

พ.ต.ท.หญิงบุญทิวา บุญยืน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาโรคซึมเศร้าซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลัยพร  นุชสุธรรม  หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาการและการป้องกันโรคซึมเศร้า รวมไปถึงแนะนำช่องทางประสานงานหน่วยงานสุขภาพจิต

ปัญหาโรคซึมเศร้าในปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเลยทีเดียว โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาไปจนถึงกลุ่มวัยทำงาน โรคซึมเศร้าอาจเกิดจากความเครียดจาการทำงาน เรียนหนัก เก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดจนทำให้จิตใจเศร้าหมอง รวมไปถึงการถูก “บูลลี่” คือ พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่า ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือ บางครั้งการพิมพ์คอมเม้นต์ไม่กี่ตัวอักษรนั้นอาจเปลี่ยนชีวิตของคนๆนึงจากเป็นคนร่าเริงกลับกลายเป็นคนซึมเศร้าคิดมากไปได้เลย ปัญหาเหล่านี้ป้องกันได้จากคนรอบข้าง บุคคลในครอบครัว และเพื่อน โดยเข้าไปพูดคุย ให้กำลังใจ อยู่เป็นเพื่อนเค้า อย่าให้เค้าอยู่คนเดียว 

ปัจจุบันมีผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น โทรศัพท์มือถือ สำหรับปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ที่ชื่อว่า Ooca ปรึกษาปัญหาใจ สามารถศึกษาการใช้งานได้ที่ https://ooca.co/ ดาวน์โหลดได้ทั้ง ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เป็น platform ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ที่ให้คุณปรึกษาปัญหาคาใจกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผ่าน Video Call