Categories
อบรมเพื่อให้ความรู้

อบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งลำไส้เบื้องต้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ศ.เกียรติคุณ นพ. ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงาน อบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งลำไส้เบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการคัดกรองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จัดโดยศูนย์บริการสุขภาพ MFU Wellness Center โดยความร่วมมือจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคันกรองมะเร็งลำไส้จาก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดย นายแพทย์ วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และ คุณโสภณา ว่องทวี พยาบาลวิชาชีพ มาให้ความรู้เรื่อง มะเร็งลำไส้เบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการคัดกรองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และการดูแลผู้ป่วยก่อน – หลัง ทำหัตถการโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

นายแพทย์ วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ

หลังจากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับโรงพยาบาลชุมชนและหน่วยให้บริการสุขภาพ โดย คุณเบญญภา มุฆชานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ ผลงานการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย คุณจีรพัฒน์ ไชยผา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Last Post

สูตรน้ำ Infused water
Infused water หรือน้ำหมักผลไม้ เป็นที่นิยมในต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่คนรักสุขภาพ…

COVID-19 Infused water กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สุขภาพ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019


กิจกรรมที่ผ่านมา

Categories
อบรมเพื่อให้ความรู้

โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ป้องกันโรคซึมเศร้า

วันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสุขภาพร่วมกับส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ป้องกันโรคซึมเศร้าขึ้น ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง มฟล. โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณศิริชัย มาโนช คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์ 

พ.ต.ท.หญิงบุญทิวา บุญยืน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาโรคซึมเศร้าซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลัยพร  นุชสุธรรม  หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาการและการป้องกันโรคซึมเศร้า รวมไปถึงแนะนำช่องทางประสานงานหน่วยงานสุขภาพจิต

ปัญหาโรคซึมเศร้าในปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเลยทีเดียว โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาไปจนถึงกลุ่มวัยทำงาน โรคซึมเศร้าอาจเกิดจากความเครียดจาการทำงาน เรียนหนัก เก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดจนทำให้จิตใจเศร้าหมอง รวมไปถึงการถูก “บูลลี่” คือ พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่า ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือ บางครั้งการพิมพ์คอมเม้นต์ไม่กี่ตัวอักษรนั้นอาจเปลี่ยนชีวิตของคนๆนึงจากเป็นคนร่าเริงกลับกลายเป็นคนซึมเศร้าคิดมากไปได้เลย ปัญหาเหล่านี้ป้องกันได้จากคนรอบข้าง บุคคลในครอบครัว และเพื่อน โดยเข้าไปพูดคุย ให้กำลังใจ อยู่เป็นเพื่อนเค้า อย่าให้เค้าอยู่คนเดียว 

ปัจจุบันมีผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น โทรศัพท์มือถือ สำหรับปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ที่ชื่อว่า Ooca ปรึกษาปัญหาใจ สามารถศึกษาการใช้งานได้ที่ https://ooca.co/ ดาวน์โหลดได้ทั้ง ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เป็น platform ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ที่ให้คุณปรึกษาปัญหาคาใจกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผ่าน Video Call

Categories
อบรมเพื่อให้ความรู้

ตรวจสุขภาพประจำปี พนักงาน โรงแรม Le Méridien Chiang Rai Resort

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสุขภาพและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ให้แก่พนักงาน ณ โรงแรม Le Méridien Chiang Rai Resort โดยมีพนักงานเข้าตรวจสุขภาพประจำปีกว่า 200 คน พนักงานส่วนใหญ่มีหน้าที่ต้อนรับและบริการแขกที่มาเข้าพักโรงแรม ซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ จึงมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย หรือบางส่วนที่ปฏิบัติงานในออฟฟิศอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs และไขมันในเส้นเลือดสูง ดังนั้น ทางโรงแรมจึงให้ความสำคัญกับสุขภาพพนักงานทุกคนเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้มีพนักงานสุขภาพที่ดี ส่งผลให้การทำงานก็จะดีตามมาด้วยเช่นกัน

MFU WELLNESS CHECK UP

ต่อมาวันที่ 13 กันยายน 2562 ทางศูนย์บริการสุขภาพ ได้นำผลตรวจสุขภาพของพนักงานส่งให้ทุกคน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการออกกำลังกายและการรับประทานอาหาร รวมไปถึงการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อได้

MFU WELLNESS CHECK UP

และได้มีโอกาสให้ความรู้ในเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยและฮอร์โมน โดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ชะลอวัยและเภสัชกรประจำ MFU Wellness Center หลังจากอบรมเสร็จมีผู้สนใจในศาสตร์ชะลอวัยเข้ามาสอบถามกับคุณหมออย่างต่อเนื่อง

MFU WELLNESS CHECK UP
MFU WELLNESS CHECK UP

Last news

Categories
อบรมเพื่อให้ความรู้

ทำอย่างไรไม่ให้แก่ ครั้งที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม เสวนาให้วคามรู้เรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ณ ห้องประชุม C5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาจารย์ฤทธิชัย พิมปา และผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

วิทยากรถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ณ C5 Building อาคารพลเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถประสงค์หลักคือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนึกถึงความสำคัญในการเลือกวิธีการดูแลสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค และได้อัปเดตความรู้ด้านการเลือกรับบริการสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและที่สำคัญที่สุด สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและดูแลบุคคลรอบข้างได้ เพราะปัจจุบันกัญชานั้นยังไม่ได้ถูกรับรองอย่างเป็นทางการในการใช้งาน ดังนั้นหากท่านใดจะนำไปใช้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆก็ตามก็อาจจะไม่ดีนัก นอกจากว่าให้แพทย์เป็นผู้สั่ง 

อาจารย์ฤทธิชัย พิมปา กำลังบรรยาประวัติศาตร์ของกัญชา
ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา

ภายในงานนอกจจากการเสวนาแล้ว ยังมีบูธต่างๆให้เลือกชม อาทิเช่น แพทย์แผนไทยได้นำน้ำต้มสมุนไพรมาแจก ถัดมาเป็นบูธของโภชนาการเรียกได้ว่ายกครัวกันมาเลยทีเดียวกับเมนูที่ชื่อว่าเมี้ยงดอกไม้ เป็นอาหารทานเล่นที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย ยังมีบูธตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บูธตรวจเช็คพลังงานสุขภาพ จาก Thaidham Network และสุดท้ายบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ M Skin จากห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รพ.มฟล 

Categories
อบรมเพื่อให้ความรู้

รู้ทันโรคอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ระบบประสาทผู้สูงอายุ สมองเสื่อม ระบาดวิทยา เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินชีวิตสู่การมีสุขภาพสมองที่ดีและวิธีการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองและระบบประสาทสัมผัสถูกทำลาย และกรณีศึกษาและแนวทางประเมินตนเองเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภาวะสมอง เสื่อมและอัลไซเมอร์ ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภายในงานประกอบด้วยบูธต่างๆ อาทิเช่น บูธโภชนาการได้นำเสนอเกี่ยวกับอาหารที่ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมและดีต่อสุขภาพรวมไปถึงแนะนำและให้ความรู้วัตถุดิบที่ให้ประโยชน์ต่างๆที่บำรุงสมอง โดยนักโภชนาการ บูธกายภาพได้นำเอาเกมส์ที่ชื่อว่า ซูโดกุ มาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองเล่นเพื่อฝึกคิดและให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทดสอบสมองจากแบบทดสอบ

ทางศูนย์บริการสุขภาพ ได้หยิบยกบทความ 11 วิธี  ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมด้านพฤติกรรม ของ ศ.นพ.วีรศักดิ์ มาฝากผู้อ่านเพื่อนำไปปรับใช้กลับผู้สูงอายุที่บ้าน

“ยายหิว ขอยายกินข้าวหน่อย”
“คุณยาย คุณยายกินไปแล้ว จำไม่ได้หรือคะ อ่ะ..อ่ะ เดี๋ยวหนูป้อนให้นะ หิวใช่ไหมคะ”           

 สำหรับผู้มีภาวะสมองเสื่อมมักมีปัญหาด้านความจำ ตามมาด้วยอารมณ์และพฤติกรรม ที่ค่อนข้างมาก และมักส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของคนไข้ ผู้ดูแล และครอบครัวมากทีเดียว โดยทั่วไปไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาเดียวกันในคนไข้ทุกรายได้ ดังนั้นผู้ดูแลและครอบครัวควรพยายามหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดกับคนไข้ของคุณ

            เนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก 21 กันยายนที่จะถึงนี้ มีคำแนะนำทั่วไปในการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมด้านอารมณ์และพฤติกรรมมาฝากดังนี้ครับ

            1.ผู้ดูแลและครอบครัวของคนไข้ ควรทำความเข้าใจกับภาวะสมองเสื่อมให้ดี ไม่ว่าจากการอ่านหนังสือ บทความ ฟังข้อมูลทางวิทยุ ดูโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต หรืออาจปรึกษาหมอผู้ดูแลคนไข้ ซึ่งหากมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มากเท่าใด จะทำให้สามารถหาวิธีรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
            2.ทำความเข้าใจกับคนไข้ วิธีนี้ใช้ได้ในกรณีที่คนไข้ยังมีปัญหาสมองเสื่อมไม่มาก ที่ยังพอเข้าใจความรู้สึกและการอธิบายของผู้ดูแล ถ้าคนไข้ยังหลงลืมไม่มาก อาจยังยอมรับได้กับการอธิบายถึงข้อจำกัดของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไป
            3.แก้ไขอารมณ์และพฤติกรรมที่เป็นปัญหามากที่สุดก่อน คนไข้มักมีหลายปัญหาร่วมกันการแก้ไขปัญหาหลายอย่างพร้อม ๆ กันอาจทำได้ยาก แต่หากแก้ปัญหาที่สำคัญสุด แม้เพียงปัญหาเดียวก็อาจทำให้การดูแลคนไข้ง่ายขึ้นมาก
            4.ผู้ดูแลคนไข้ ควรได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ เนื่องจากการที่ต้องดูแลคนไข้ภาวะสมองเสื่อมติดต่อกันตลอด ทำให้เกิดความอ่อนล้า เครียด ความอดทนลดลงและหงุดหงิดง่าย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดูแลในระยะยาว 

            5.ใช้สัญชาตญาณและจินตนาการให้มาก อย่าไปยึดติดกับความถูกต้องทั้งหมด เช่น ถ้าคนไข้ยืนยันความต้องการในการสวมหมวกเวลานอน ซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอันตรายก็ไม่ควรห้าม เป็นต้น 
            6.พยายามทำจิตใจให้สดใส มีอารมณ์สดชื่น สนุกสนาน คนไข้ภาวะสมองเสื่อมยังต้องการความสนุกสนานอยู่ ถ้าผู้ดูแลอารมณ์ดี จะมีผลที่ดีต่อการดูแลคนไข้
            7.พยายามจัดรูปแบบการดูแลที่สม่ำเสมอ ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การรับประทานอาหาร ยา การออกกำลังกาย อาบน้ำ หรือแม้กระทั่งการเข้านอน ให้มีเวลาที่ค่อนข้างคงที่ ทำด้วยวิธีเดิม ๆ ในเวลาเดียวกันของแต่ละวัน คนไข้อาจค่อย ๆ เรียนรู้ได้ทีละเล็ก ทีละน้อย รวมทั้งพยายามปรับสิ่งรอบตัวให้เรียบง่าย เช่น ไม่เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ในบ้านบ่อย ๆ
            8.พยายามพูดสื่อสารกับคนไข้เป็นประจำ อธิบายสั้น ๆ ว่า กำลังทำอะไรเป็นขั้น ๆ ทีละขั้นตอน เช่น การอาบน้ำ คนทั่วไปมักไม่มีปัญหา แต่สำหรับคนไข้ภาวะสมองเสื่อม ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อน ดังนั้นผู้ดูแลควรอธิบายให้คนไข้ทำทีละขั้น บางครั้งการดูแลคนไข้ในกิจกรรมเดิม ๆ อาจเข้าใจว่าคนไข้น่าจะเข้าใจและจำได้ แต่ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ทางที่ดีควรให้คนไข้มีส่วนในการตัดสินใจด้วยจะดีกว่า 
            9.หลีกเลี่ยงการพูดถึงคนไข้ต่อหน้า โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์คนไข้ และพยายามเตือนผู้อื่นไม่ให้ทำเช่นนั้น
            10.ควรได้รับการใส่สร้อยหรือสร้อยข้อมือที่มีป้ายบอก ว่าคนไข้มีปัญหาด้านความจำและหมายเลขติดต่อกลับ วิธีนี้จะช่วยลดความวุ่นวายในการตามหาตัวได้ หากคนไข้เดินออกนอกบ้านโดยไม่มีใครรู้   
            11.พยายามให้คนไข้ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ บ้าง เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและทำให้เขารู้สึกว่ามีส่วนร่วมในครอบครัวและชีวิตมีความหมาย แต่หลีกเลี่ยงการกระตุ้นหรือพยายามฝืนคนไข้จนเกินไป เนื่องจากอาจทำให้เขาหงุดหงิดและทำให้ผู้ดูแลอารมณ์เสียได้เช่นกัน

      หวังว่าผู้ดูแลและคนในครอบครัว จะนำมาปรับใช้ เข้าทำนองว่า “ยิ่งรู้ ยิ่งอภัย” กับคนไข้นะครับ.  

บทความอ้างอิง : https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=767

 

Categories
อบรมเพื่อให้ความรู้

กินดี อยู่ดี มีสุข ครั้งที่ 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสุขภาพได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่ถูกต้องสำหรับทหารเกณฑ์ใหม่ แนะนำการเลือกบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ การอ่านฉลากโภชนาการอย่างถูกต้อง ตามหลักการ กินดี โดย นางสาวนฤมล ชุมภูทอง นักโภชนาการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีกทั้งยังได้รับฟังแนวทางการปรับวิธีคิด เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตจากการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ และเพื่อนใหม่ และยังได้เรียนรู้การปรับวิธีคิดบวก เพื่อให้เกิดการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดย อาจารย์เฉลิมพรรณ เมฆลอย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

“ของมีประโยชน์มีอยู่รอบตัว อยู่ที่ตัวเราว่าจะเลือกกินยังไง”

ทหารเกณฑ์ที่เข้ามารับราชการตามกฎหมาย ตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 2 ปีทุกคนจะถูกปฏิบัติเหมือนกันหมดในห้วงเวลา 10 สัปดาห์แรกเพื่อให้ทุกคนปรับตัวเข้าหากันและทำตามกฎระเบียบ การทำกิจกรรม การเรียนในวิชาทหาร การรับประทานอาหาร จะถูกกำหนดไว้ ซึ่งมันทำให้เราเข้าไปมีบทบาทในช่วงเวลานี้ได้ไม่มากนัก

สิ่งที่เราต้องการทำคือหลังจากที่เค้าผ่านช่วงของการฝึก 10 สัปดาห์แรกไปก่อน การแนะนำและส่งเสริมให้เหล่าพลทหารเลือกที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยฝึกให้อ่านฉลากข้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก่อนรับประทาน เลือกวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ดีต่อสุขภาพในการปรุงอาหาร เช่น ซอสหอยนางรมแบบลดโซเดียม สารแทนความหวานแทนน้ำตาลทราย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เค้าไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆในอนาคตได้

Spread the word

Categories
อบรมเพื่อให้ความรู้

อบรมทำขนมอบเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิ.ย 2562 ที่ผ่านมาศูนย์บริการสุขภาพได้จัดกิจกรรมทำขนมอบเพื่อสุขภาพ โดย อ.ปิยะนาฎ จันทร์กระจ่าง เจ้าของโรงเรียนสอนทำขนมนิวไอเดีย เชียงราย ให้เกียรติเป็นวิทยากรสอนทำขนมอบ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถเลือกวัตถุดิบในการปรุงขนมและได้ฝึกปฏิบัติปรุงอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ด้วยตนเอง

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในสังคมไทยนั้น ได้มีการนำเอาอาหาร ขนมของชาวตะวันตกเข้ามาในประเทศอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นขนม อาหารว่าง อาหารหลัก  และที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเห็นจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทขนมอบ ซึ่งมีทั้งที่เป็น อาหารหลัก ทั้งของว่าง ผลิตภัณฑ์ขนมอบ มีผู้นิยมรับประทานกันอย่างกว้างขวางทุกเพศทุกวัย วัตถุดิบหลักที่ใช้ทำขนมอบ เช่น เนย น้ำตาล และแป้ง  ถ้าหากมองในแง่ของรสชาติ แล้วส่วนผสมดังกล่าวคือสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำขนมอบให้อร่อย

ในชั้นเรียนนี้จะสอนการทำขนมเพื่อสุขภาพ 2 อย่าง คือ 1.ทาร์ตมันม่วง ซึ่งเจ้ามันม่วงก็อุดมไปด้วยพฤกษเคมีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแอนโทไซยานิน ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้ในเฉพาะผัก ผลไม้ และพืชที่มีสีม่วง แดง และน้ำเงินเท่านั้น 

 2.บานอฟฟี่ (Banoffee) มาจากคำว่า Banana ( กล้วย ) กับ Toffee ( คาราเมล ) บานอฟฟี่มีหลายรูปแบบ สามารถทำใส่ถ้วย หรือจะทำเป็นปอนด์ ที่เรียกว่า บานอฟฟี่ พาย ก็ได้เช่นกัน บานอฟฟี่เป็นขนมหวานสไตล์ผู้ดีอังกฤษ ส่วนประกอบหลักๆคือ ฐานของขนมที่ทำจากแครกเกอร์ บิสกิต หรือคุกกี้ บดละเอียด ทอฟฟี่คาราเมล กล้วยหอม และตกแต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีม  บีบเป็นรูปทรงต่างๆ คาราเมลที่ใช้ในบานอฟฟี่มีวิธีทำหลากหลายสูตร เช่น คาราเมลสำเร็จรูป หรือคาราเมลแบบที่ทำจากน้ำตาล เนย นมข้นหวาน นำมาเคี่ยว หรือคาราเมลแบบที่นำนมข้นหวานต้มจนเป็นสีน้ำตาล  วิธีการคือ ตั้งน้ำที่ไฟปานกลางและนำกระป๋องนมข้นลงไปต้มทั้งกระป๋องโดยไม่ต้องเปิดฝา ต้มประมาณ 2 ชม. (หากต้องการให้คาราเมลมีสีน้ำตาลเข้มมากก็ให้ต้มนานขึ้น) ซึ่งการทำทอฟฟี่คาราเมลวิธีนี้ใช้เวลาค่อนข้างนาน หลายๆสูตรจึงนิยมทำคาราเมลโดยใช้น้ำตาลทรายผสมกับนมข้นหวานแทน     

ส่วนฐานบานอฟฟี่อาจเลือกใช้ไดเจสทีฟบิสกิต คุกกี้เนย คุกกี้ช็อกโกแลต หรือแครกเกอร์รสที่ชอบ ก่อนทำ บดให้ละเอียดคลุกเคล้ากับเนยละลายให้เข้ากันแล้วกรุลงพิมพ์ และที่สำคัญคือต้องแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาให้ฐานเซ็ทตัวอย่างน้อยประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนนำมาใช้ในขั้นตอนต่อไป ส่วนขั้นตอนการทำคาราเมลแบบที่ใช้น้ำตาล เมื่อต้มน้ำตาลด้วยไฟกลาง(ใช้หม้อที่ทนความร้อน)จนน้ำตาลละลายเป็นสีอำพันตามต้องการแล้ว ใส่วิปปิ้งครีมอุ่นลงไป เพื่อไม่ให้คาราเมลกระเด็น และตามด้วยใส่ส่วนผสมที่เหลือ เช่น นมข้นหวาน เนย หรือเกลือ

แต่ในด้านโภชนาการนั้น ส่วนผสมหลักในการทำขนมอบ นั้นล้วนให้พลังงานสูง จึงไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพมากนัก กระแสการรักษาสุขภาพในช่วงยุคนี้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะหลายคนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นทั้งการออกกำลังกายหรือการทำอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมหวานหรือขนมอบนั้นเมนูขนมอบเพื่อสุขภาพคงตอบสนองความต้องการได้ไม่น้อย เพราะสามารถรับประทานขนมที่ชอบพร้อมกับการได้คุณค่าทางโภชนาการที่ดี พลังงานที่เหมาะสม 

ศูนย์บริการสุขภาพฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญของอาหารว่างเพื่อสุขภาพจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยในการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เน้นวัตถุดิบที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ในการปรุงขนมหวานและผลิตภัณฑ์ขนมอบ อย่างง่ายๆที่ทำได้ด้วยตนเอง 

อ้างอิง http://www.ottokitchenclub.com

Categories
อบรมเพื่อให้ความรู้

หลักสูตรอบรมการนวดฟื้นฟูสุขภาพ เสริมสร้างพลังชีวิต” รุ่นที่ 2

วันเสาร์ที่ 1 มิ.ย.2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสุขภาพได้จัดโครงการ “หลักสูตรอบรมการนวดฟื้นฟูสุขภาพ เสริมสร้างพลังชีวิต” รุ่นที่ 2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจในหัวข้อ สุคนธบำบัด (Aromatherapy) สาธิตการผสมนํ้ามันหอมระเหยที่ใช้ในสปา โดย รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ หลักการนวดน้ำมันหอมระเหย (Aromatherapy Massage) 
โดย อ.ปณดา รามไพบูลย์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ต่อมาวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย.2562 ชมสาธิตการนวดกดจุดสะท้อนเท้า 62 จุด (Foot Reflex) และลงมือปฏิบัติ โดย นางสาวนภัสวรรณ เผ่าจำรูญ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ต่อมาในช่วงบ่าย ชมสาธิตและฝึกปฏิบัติการนวดสําหรับนักกีฬา (Sport Massage)โดย อ.ศิริกูล กลํากูล ่ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานสปา โดย อ.ไสว หวานเสร็จ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Categories
อบรมเพื่อให้ความรู้

พัฒนาการที่ดีสร้างได้จากการเล่น

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาาทงศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการอบรม “พัฒนาการที่ดีสร้างได้จากการเล่น” ร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ การสังเกตพัฒนาการที่ผิดปกติในกลุ่มเด็กปฐมวัย การเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในเด็กการเลือกและการเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย โดย ผศ.ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ ผู้เชี่ยวชาญในด้านพัฒนาการเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้พ่อแม่หลายคนเป็นกังวลกับพฤติกรรมของลูกเนื่องจากพ่อแม่มีเวลาในการดูแลลูกน้อยลง ต้องฝากลูกไว้กับ ปู่ย่า ตายาย พี่เลี้ยง หรือเทคโนโลยีทั้งจากโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ต ทำให้เด็กหลายๆคนเมื่อไปโรงเรียน คุณครูจะแจ้งว่าเด็กมีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ไม่สามารถเรียนหรือทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้

เมื่อค้นหาสาเหตุจะพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการเลี้ยงดูที่ผิดวิธีทำให้เด็กมีพัฒนาการไม่เหมาะสมตามวัย  ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้เล็งเห็นปัญหาในด้านนี้ จึงจัดโครงการอบรมเรื่อง “พัฒนาการที่ดีสร้างได้จากการเล่น ” เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องการเลี้ยงลูก เพื่อปรับแนวความคิดพ่อแม่ ผู้ปกครองให้เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของลูกให้เป็นเด็กปกติ มีความเฉี่ยวฉลาด รู้จักรอคอยและให้เกรียติผู้อื่น และรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจลักษณะการกำหนดกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการทางบวกในการเลี้ยงเด็กได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสังเกตและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กจากการเล่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอีกทั้งยังให้กลุ่มเป้าหมายจากการคัดกรองตรวจสุขภาพพัฒนาการเด็กสามารถเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Categories
อบรมเพื่อให้ความรู้

มหัศจรรย์ 1000 วันแรก

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประเสร็จ ผลิตผลการพิมพ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กตั้งแต่เกิดจนถึง 1,000 วัน ในกิจกรรม “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก ของชีวิตสำคัญที่สุดต่อสมอง เพื่อเด็กไทยพัฒนาการสมวัย”

นายแพทย์ประเสร็จ ผลิตผลการพิมพ์ จิตแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย นอกจากความเชี่ยวชาญด้านจิตเวชแล้ว ยังเป็นนักเขียนและคอลัมนิสต์ให้สิ่งพิมพ์และเว็บไซต์หลายแห่ง มีผลงานตีพิมพ์ทั้งในนิตยสาร พ็อกเก็ตบุ๊ค และเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งผลงานด้านวิชาการ จิตเวช พัฒนาการวัยเด็กและวัยรุ่น ระบบสุขภาพ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจารณ์การ์ตูน

โดยครั้งนี้ท่านได้พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ส่งผลต่อเด็กทั้งทางลบและทางบวก การวางตัวของพ่อแม่ผู้ปกครองยังไงเพื่อให้ลูกไม่รู้สึกถูกบังคับรวมไปถึงเคล็ดลับการเลี้ยงลูกให้เก่ง ฉลาด เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลาย

สุดท้ายนี้หวังว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจะเก็บเกี่ยวความรู้จากคุณหมอกลับไปปรับใช้กับลูกของตนเองได้ไม่มากก็น้อย เพื่อพัฒนาการที่สมบูณของเด็กไทย