Update

เปิดตัวสำนักวิชาแพทย์บูรณาการ

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

MFU Wellness Center ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการด้านสุขภาพในงานเปิดตัวสำนักวิชาใหม่สำนักวิชาแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง School of Integrative Medicine , Mae Fah Luang University

___

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 MFU Wellness Center ได้นำเสนอเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ Infused Water น้ำหมักผลไม้ต่างๆ รวมไปถึงสมุนไพร ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ทำได้ง่ายและมีประโยชน์ เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการควมคุมน้ำหนัก และเติมพลังความสดชื่นให้แก่ร่างกาย รวมไปถึงแนะนำในเรื่องของโปรแกรมตรวจสุขภาพที่มีให้เลือกหลากหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรมชะลอวัย, โปรแกรมตรวจสุขภาพนักกีฬา, โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคู่รักก่อนแต่งงาน, โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีและโปรแกรมตรวจหามะเร็ง เป็นต้น ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจบูธของเราเป็นอย่างมาก

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำบูธของศูนย์บริการสุขภาพ

 มฟล.จัดตั้งสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการเป็นสำนักวิชาใหม่ ที่แยกตัวออกมาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นสำนักวิชาลำดับที่ 15 ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต, หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต ทั้งยังมีหลักสูตรอบรมระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร International Training Program of Thai-Lanna Wellness and Spa, หลักสูตร International Training Program of Integrative Medicine Approach for Health and Wellness Management และ หลักสูตร Traditional Chinese Medicine Field Training Program และในปีการศึกษา 2563 มีแผนที่จะเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์บูรณาการมหาบัณฑิต และหลักสูตรกายภาพบำบัดมหาบัณฑิต อ่านข่าวต่อได้ที่ \\ https://bit.ly/2YeOB5J

เนื้อหาล่าสุด