วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสุขภาพและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ให้แก่พนักงาน ณ โรงแรม Le Méridien Chiang Rai Resort โดยมีพนักงานเข้าตรวจสุขภาพประจำปีกว่า 200 คน พนักงานส่วนใหญ่มีหน้าที่ต้อนรับและบริการแขกที่มาเข้าพักโรงแรม ซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ จึงมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย หรือบางส่วนที่ปฏิบัติงานในออฟฟิศอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs และไขมันในเส้นเลือดสูง ดังนั้น ทางโรงแรมจึงให้ความสำคัญกับสุขภาพพนักงานทุกคนเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้มีพนักงานสุขภาพที่ดี ส่งผลให้การทำงานก็จะดีตามมาด้วยเช่นกัน

ต่อมาวันที่ 13 กันยายน 2562 ทางศูนย์บริการสุขภาพ ได้นำผลตรวจสุขภาพของพนักงานส่งให้ทุกคน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการออกกำลังกายและการรับประทานอาหาร รวมไปถึงการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อได้

MFU WELLNESS CHECK UP

และได้มีโอกาสให้ความรู้ในเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยและฮอร์โมน โดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ชะลอวัยและเภสัชกรประจำ MFU Wellness Center หลังจากอบรมเสร็จมีผู้สนใจในศาสตร์ชะลอวัยเข้ามาสอบถามกับคุณหมออย่างต่อเนื่อง