อบรมเพื่อให้ความรู้

โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ป้องกันโรคซึมเศร้า

วันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสุขภาพร่วมกับส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ป้องกันโรคซึมเศร้าขึ้น ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง มฟล. โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณศิริชัย มาโนช คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์ 

พ.ต.ท.หญิงบุญทิวา บุญยืน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาโรคซึมเศร้าซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลัยพร  นุชสุธรรม  หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาการและการป้องกันโรคซึมเศร้า รวมไปถึงแนะนำช่องทางประสานงานหน่วยงานสุขภาพจิต

ปัญหาโรคซึมเศร้าในปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเลยทีเดียว โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาไปจนถึงกลุ่มวัยทำงาน โรคซึมเศร้าอาจเกิดจากความเครียดจาการทำงาน เรียนหนัก เก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดจนทำให้จิตใจเศร้าหมอง รวมไปถึงการถูก “บูลลี่” คือ พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่า ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือ บางครั้งการพิมพ์คอมเม้นต์ไม่กี่ตัวอักษรนั้นอาจเปลี่ยนชีวิตของคนๆนึงจากเป็นคนร่าเริงกลับกลายเป็นคนซึมเศร้าคิดมากไปได้เลย ปัญหาเหล่านี้ป้องกันได้จากคนรอบข้าง บุคคลในครอบครัว และเพื่อน โดยเข้าไปพูดคุย ให้กำลังใจ อยู่เป็นเพื่อนเค้า อย่าให้เค้าอยู่คนเดียว 

ปัจจุบันมีผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น โทรศัพท์มือถือ สำหรับปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ที่ชื่อว่า Ooca ปรึกษาปัญหาใจ สามารถศึกษาการใช้งานได้ที่ https://ooca.co/ ดาวน์โหลดได้ทั้ง ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เป็น platform ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ที่ให้คุณปรึกษาปัญหาคาใจกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผ่าน Video Call

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *