ก้าวท้าใจ Season 3 (100 วัน 100 กิโลเมตร)

วันที่ 15 ก.พ.2564 ศูนย์บริการสุขภาพฯ มฟล.ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3” (100 วัน 100 กิโลเมตร) เชิญชวนคนเชียงรายร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “ก้าวท้าใจ Season 3” (100 วัน 100 กิโลเมตร) จังหวัดเชียงราย มีนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ศูนย์บริการสุขภาพฯ นำโดย พ.ต.ท.หญิงบุญทิวา บุญยืน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้านการออกกำลังกายและได้จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักโภชนาการ คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงามให้บริการตรวจสภาพผิวหน้าฟรี รวมไปถึงสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพภาคเหนือตอนบน 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *