โครงการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็ง จ.พะเยา

วันที่ 1 มี.ค. 2564 ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 2 และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

เวลา 10.00 น. ศูนย์บริการสุขภาพได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องโรค NCDs และวิตามินอาหารเสริม…สร้างเสริมการเรียนรู้และความจำ โดย ภกญ.กุลนิภา บุญศรี รักษาการแทนหัวหน้าวิชาการและบริการฝึกอบรม และสาธิตการปรุงอาหารบำรุงสมองและสายตา เมนูคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่ายเกาหลี โดย นางนันทวัน คล้ายทอง นักโภชนาการประจำศูนย์บริการสุขภาพ แก่นักเรียนโรงพินิตประสาธน์ จังหวัดพะเยา

โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs และเกิดการตื่นตัวกับโรคนี้ เพื่อให้เด็กๆ รู้ทันก่อนเกิดโรคในอนาคต

สาธิตการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเมนูที่นักโภชนาการเลือกมาคือ ข้าวห่อสาหร่ายเกาหลี หรือ คิมบับ เป็นเมนูที่ทำง่ายส่วนผสมในการปรุงสามารถหาได้ตามท้องตลาดและสามารถพลิกแพลงใส้ตามความชอบได้เลย ส่วนผสมหลักประกอบด้วย ข้าวหุง ปูอัด ถั่วฝักยาว แครอทหั่นฝอย และน้ำมันงา เป็นต้น

จัดได้ว่าเป็นเมนูที่ทำเองง่ายๆที่บ้าน ที่สำคัญมีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพ

ข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ)

ต่อมา เวลา 13.30 น. เข้าพบผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆของศูนย์บริการสุขภาพฯ ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลแม่ใจได้ให้ความสนใจการตรวจสุขภาพในรูปแบบ Mobile Check up

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *