อบรมเพื่อให้ความรู้

เริ่มแล้ว! กิจกรรม สลัด(ไข) มัน

เริ่มแล้ว…เหล่าผู้กล้า กิจกรรม สลัด(ไข) มันกล้าคิด กล้าฝัน กล้าทำ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่เส้นทางสุขภาพดีโครงการประเมินและพยากรณ์ภาวะสุขภาพกายใจเพื่อป้องกันโรค กิจกรรมบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ มฟล. “สลัด(ไข)มันป้องกัน NCDs” รุ่นที่ 1 จัดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 6เมษายน 2564 โดยมีแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมหากท่านใดสนใจติดตามข่าวทางเพจเฟสบุ๊ค รอรุ่นที่2 ที่จะเปิดรับสมัครในเร็วๆนี้

โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการออกกำลังกายผสมผสานกับการให้ความในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการ ด้านการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ด้านสุขภาพจิต เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลลัพท์ด้านสุขภาพที่ดีที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการของเราว่าจะสามารถทำตามแผนที่เราวางไว้ได้หรือไม่ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านไปได้นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *