อบรมเพื่อให้ความรู้

บริการอบรมหลังการตรวจสุขภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 เชียงราย

งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ออกให้บริการอบรมในหน่วยงานหลังการตรวจสุขภาพ กับศูนย์บริการสุขภาพฯ เน้นให้ความรู้5อันดับโรคที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคโดยวิเคราะห์จากผลตรวจสุขภาพ นำทีมโดย เภสัชกรหญิงกุลนิภา บุญศรี, คุณพัชรินทร์ คำแก่น(พยาบาลวิชาชีพ),คุณธนัชพร มิตรวงษา (นักวิทยาศาสตร์การกีฬา),คุณเศรษฐา คุณธรรม (นักโภชนาการ) ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

โดยทางศูนย์บริการสุขภาพต้องการที่จะส่งเสริมให้ผู้เข้ารับบริการตระหนักถึงภัยร้ายที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน หรือแม้แต่อากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลให้สุขภาพของท่านย่ำแย่ลง และทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในโรคต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน เป็นต้น และสามารถป้องกันได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *