อบรมเพื่อให้ความรู้

ฝ่ายวิชาการออกให้ความรู้ด้านสุขภาพบ้านกองยาว

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพรวมไปถึงเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs แก่แม่บ้าน หมู่3บ้านกองยาว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย นำทีมโดย นพ.วิสุทธิ์ พัฒนาภรณ์ และฝ่ายวิชาการบริการฝึกอบรม เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักและป้องกันโรค NCDs โดยการทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดของมันของทอด ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ลดพุง ลดโรค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *