ตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพพนักงาน โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)

วันที่ 29-30 มีนาคม 2564 งานตรวจสุขภาพ ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ให้กับบุคลากรของโรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ตั้งอยู่ที่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพจำนวนทั้งสิ้น 263 คน แบ่งเป็นพนักงงาน 75 คน และ พนักงานรายวันอีก 188 คน ทางโรงงานได้การตอบรับดีมาก เราหวังว่าปีหน้าทางโรงงานหลวงที่ 1 จะให้โอกาสเราเข้าไปดูแลสุขภาพอีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *