การตรวจสุขภาพสำหรับวัยเริ่มทำงาน อายุน้อยกว่า 35 ปี จากวัยเด็กเติบโตเป็นวัยผู้ใหญ่ และเริ่มก้าวย่างสู่วัยทำงานคนส่วนใหญ่มักสนใจในการเริ่มต้นชีวิตการทำงานจนลืมเรื่องการดูแลสุขภาพ คนในวัยนี้จะแข็งแรงและมักไม่มีอาการเจ็บป่วย แต่ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพปีละ 1 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอ เพราะโรคที่เกิดขึ้นมักจะเริ่มต้นจากช่วงอายุนี้ และไปมีผลในช่วงอายุต่อไป เช่น โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น โปรแกรมสุขภาพที่แนะนำคือ Standard Check up Program