ข่าวทั่วไป

line

โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดดำเนินโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสิรมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคให้แก่พระสงฆ์ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในโครงการโดย...

Read More

มอบเครื่องบริโภคแก่คนงานไซต์ก่อสร้าง MFU Wellness Center เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รวบรวมเงินบริจาคจำนวนหนึ่งเพื่อซื้อสิ่งของบริโภค เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป...

Read More

กิจกรรมโปรแกรมบูรณาการศาสตร์การแพทย์ทางเลือกในผู้ที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรน

ฝ่ายวิชาการและบริการฝึกอบรม ศูนย์บริการสุขภาพฯ ดำเนินโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพและจิตทุกช่วงวัย กิจกรรมโปรแกรมบูรณาการศาสตร์การแพทย์ทางเลือกในผู้ที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรน(การแพทย์แผนปัจจุบัน/การแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนจีน) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่ป่วยในกลุ่มปวดศีรษะไมเกรนสามารถลดภาวะการเจ็บและมีความรู้ในการเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนที่รุนแรงและเรื้อรังด้วยศาสตร์การแพทย์แบบบูรณาการ...

Read More

ลงสำรวจพื้นที่ 3 ตำบล รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19

ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำทีมโดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ลงสำรวจพื้นที่3ตำบล เพื่อช่วยรณรงค์ในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยง7...

Read More

บ้านเด็กเล็ก มฟล. ฉลองวันเกิดให้กับนักเรียน อายุครบ 1 ขวบ

น้องวาวากับเค้กมากมาย จะทานหมดมั้ยเนี่ย เรื่องราวน่ารักเกิดขึ้นที่บ้านเด็กเล็กมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเรานี่เองวันที่ 5 กรกฎาคม...

Read More

ครบรอบ 1 ปี….MFU Wellness Center

ครบรอบ 1 ปี…. ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง MFU...

Read More

แจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง D1

ศูนย์บริการสุขภาพและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ตระหนักถึงภัยจากค่าฝุ่นละอองpm2.5 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงได้นำหน้ากากอนามัยมาแจกจ่ายให้แก่บุคคลากร นักศึกษาในมหาวิทยาลัย...

Read More

MFU Wellness Center – A good life will always be with you.

ประชาชนที่มีสุขภาพดีเป็นรากฐานสำคัญของความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัยและในส่วนของศูนย์บริการสุขภาพฯ ดำเนินการสอดคล้องกับปณิธานและวิสัยทัศน์โดยมีการส่งเสริม ป้องกัน และประเมินสุขภาพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย