คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงาม

บริการทางการแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด เสริมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ ลดปัจจัยเสี่ยงของโรค รวมถึงยืดระยะเวลา เริ่มต้นการเกิดความเสี่ยงของอวัยวะที่สำคัญภายในร่างกาย โดยให้การดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล รวมถึงการให้การแนะนำการใช้อาหารเสริมและวิตามิน การออกกำลังกาย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Anti-Aging & Aesthtic

MFU Wellness Center

โปรแกรมด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

โปรแกรมตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

“คำตอบของการชะลอวัย ด้วยการดูแลจากภายในสู่ภายนอก” Anti-Aging Management คือโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบ Exclusive ที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันโรคที่เกี่ยวกับ ความเสื่อมต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และ โรคมะเร็งการตรวจวัดระดับวิตามินและเกลือแร่ในเลือดและ การวิเคราะห์ความสมดุลของฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกายจะช่วยตอบปัญหาสุขภาพที่เรื้อรังมานาน เช่น ระดับพลังงานลดลง เป็นหวัดบ่อย ผิวพรรณเปลี่ยนแปลง ไขมันสะสมมากขึ้น ความจำลดลง หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับ นอกเหนือจากคำแนะนำในการเลือกรับประทานอาหารและการออกกำลังกายอย่างถูกต้องแล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราจะจัดวิตามินเฉพาะบุคคลที่จะช่วยให้ร่างกายกลับมาสู่ความสมดุลและอ่อนเยาว์อีกครั้ง

โปรแกรมการตรวจหาระดับสมดุลของสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระ

การให้ความสำคัญในการปรับสมดุลจากภายใน เป็นการปรับสมดุลของสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อความอ่อนเยาว์อย่างยาวนาน ผิวพรรณสดใส และสุขภาพดี จากภายในสู่ภายนอก

โปรแกรมการควบคุมน้ำหนัก

เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในบุคลิกภาพ และความแข็งแรงในทุกด้าน ด้วยการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและ แก้ไข เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะโรคอ้วนโดยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จะเป็นผู้ให้คำแนะนำและออกแบบการลดน้ำหนักเฉพาะบุคคล โดยเน้นไปที่การสลายไขมันส่วนเกิน โดยการ เพิ่มการเผาผลาญ ในร่างกายมากกว่าแค่การลดน้ำหนักโดยการหยุดความหิว

โปรแกรมการตรวจวัดระดับสมดุลฮอร์โมน

การออกแบบโปรแกรมเพื่อดูแลระดับฮอร์โมน เพื่อช่วยส่งเสริมสมรรถภาพความพร้อมในด้านร่างกายและจิตใจ อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยหลักการของ Anti-Aging Medicine ที่กล่าวไว้ว่า ระดับของสมดุล ฮอร์โมนจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป ก่อให้เกิดภาวะหรืออาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับ ความผิดปกติของฮอร์โมน อาทิ ระดับพลังงานลดลง การเผาผลาญในร่างกายลดลง ผิวพรรณเปลี่ยนแปลง แห้งกร้าน รอยเหี่ยวย่น มวลกล้ามเนื้อลดลง ปริมาณไขมันสะสมในร่างกายเพิ่มขึ้น กระดูกบาง ความจำลดลง สมองเสื่อม ภาวะการนอนหลับผิดปกติ นอนหลับยากขึ้น นอนหลับไม่สนิท หงุดหงิดง่าย ซึมเศร้า ความต้องการทางเพศลดลง เป็นต้น และอาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจขาดเลือด

MFU Wellness Center – A good life will always be with you.

ประชาชนที่มีสุขภาพดีเป็นรากฐานสำคัญของความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัยและในส่วนของศูนย์บริการสุขภาพฯ ดำเนินการสอดคล้องกับปณิธานและวิสัยทัศน์โดยมีการส่งเสริม ป้องกัน และประเมินสุขภาพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย