โปรแกรม ดูแลร่างกายให้ฟิต พิชิต COVID-19

รายการตรวจ Medical Checklist

 • ซักประวัติ และตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : Physical Examination
 • ตรวจความดันโลหิต ชีพจร : Vital Signs
 • ตรวจวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด : Oxygen Saturation
 • ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete Blood Count
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด : Glucose
 • ตรวจการทำงานของไต : Creatinine
 • ตรวจระดับปริมาณไขมันในเลือด โคเลสเตอรอล : Cholesterol
 • ตรวจระดับปริมาณไขมันในเลือด ไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride
 • ตรวจระดับปริมาณไขมันดีในเลือด : HDL
 • ตรวจระดับปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด : LDL
 • ตรวจการทำงานของตับ : SGOT
 • ตรวจการทำงานของตับ : SGPT
 • ตรวจหากรดยูริก (โรคเก๊าท์) : Uric acid
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ปอด และภาวะหัวใจโต : Chest X-ray
 • ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : Electrocardiography (ECG หรือ EKG)
 • ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก : Bone Mineral Density (BMD)

พิเศษ * ประเมินภาวะซึมเศร้า พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

1.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
2.งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนตรวจ
3.แจ้งประวัติโรคประจำตัว / ยาที่รับประทานประจำ

* เพื่อความสะดวกของท่าน โปรดแจ้ง/ติดต่อ เจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ

หมายเหตุ

วัคซีนแนะนำเพื่อป้องกันโรคสำหรับกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ