โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน

รายการตรวจ Medical Checklist

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจระดับไขมันคอเรสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันไตรกีเซอไรด์ (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)
 • ตรวจระดับไขมันเลวในเลือด (LDL)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจหาค่าเก๊าท์ (Uric acid)
 • เอกซ์เรย์ทรวงอก ดูโรคปอด/ภาวะหัวใจโต (Chest X-ray)

พร้อม การให้คำปรึกษา ด้านโภชนนาการ และการออกกำลังกาย

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

1.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
2.งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนตรวจ
3.แจ้งประวัติโรคประจำตัว / ยาที่รับประทานประจำ

* เพื่อความสะดวกของท่าน โปรดแจ้ง/ติดต่อ เจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ

หมายเหตุ

วัคซีนแนะนำเพื่อป้องกันโรคสำหรับกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ