รายการตรวจ Medical Checklist

Package 1

12 รายการตรวจ
฿1394 1,111 บาท
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
 • ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ค่าบริการผู้ป่วยนอก
 • เอกซเรย์ทรวงอก ( Chest X-ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • ตรวจสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ดูภาวะซีด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (fasting blood sugar FBS)
 • ตรวจระดับคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
รายการตรวจเพิ่ม
 1. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 2. ตรวจไขมันชนิดดีในเลือด HDL
 3. ตรวจไขมันชนิดร้ายในเลือด LDL
 4. ตรวจมะเร็งตับ AFP
 5. ตรวจมะเร็งลำไส้ CEA
 6. ตรวจปัสสาวะดูการอักเสบ นิ่วและโรคในทางเดินปัสสาวะ (Urine analysis)
 7. ตรวจความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้อง (Ultra sound whole abdomen)

Package 2

14 รายการตรวจ
฿2822 2,222 บาท
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
 • ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ค่าบริการผู้ป่วยนอก
 • เอกซเรย์ทรวงอก ( Chest X-ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • ตรวจสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ดูภาวะซีด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (fasting blood sugar FBS)
 • ตรวจไขมันชนิดดีในเลือด HDL
 • ตรวจไขมันชนิดร้ายในเลือด LDL
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 • ตรวจความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้อง (Ultra sound whole abdomen)
 • ตรวจปัสสาวะดูการอักเสบ นิ่ว และโรคในทางเดินปัสสาวะ (Urine analysis)
รายการตรวจเพิ่ม
 1. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 2. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลในเลือด(Cholesterol)
 3. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด(Triglyceride)
 4. ตรวจมะเร็งตับ AFP
 5. ตรวจมะเร็งลำไส้ CEA

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

1.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
2.งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนตรวจ
3.แจ้งประวัติโรคประจำตัว / ยาที่รับประทานประจำ

* เพื่อความสะดวกของท่าน โปรดแจ้ง/ติดต่อ เจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ

หมายเหตุ

วัคซีนแนะนำเพื่อป้องกันโรคสำหรับกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ