บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

รู้ผลไว ภายใน 1 ชั่วโมง ด้วยชุดตรวจ แบบ Professional Use

ราคาค่าตรวจ ATK

385 บาท ครั้ง
  • ให้บริการตรวจวิเคราะห์ และรับรองผลโดยนักเทคนิคการแพทย์
  • สามารถนัดเวลาได้ ไม่ปะปนหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น
  • บันทึกผลการตรวจในแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” สามารถนำไปแสดง ได้สะดวก รวดเร็ว
ราคายังไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์

เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่จองคิว
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ณ ศูนย์บริการสุขภาพ MFU Wellness Center ตึกเดียวกับ สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ในมอ)

สามารถใช้บริการ แบบ Walk-in ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 13.00 – 15.00 น. 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0 5391 7537 หรือ 0 5391 7529

งานตรวจสุขภาพ MFU Wellness Check Up
ในวันเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.) หรือ แอดไลน์

LINE OFFICIALFACEBOOK